Diensten

1. Begeleiding en bijstand

Soms hebben bedrijven nood aan begeleiding en bijstand die niet louter verband houdt met het opmaken of het aanpassen van een contractueel document of met het verstrekken van een specifiek advies, maar eerder betrekking heeft op de juridische begeleiding en bijstand bij de voorbereiding of uitvoering van een aannemingsproject of in het kader van de verwerving of exploitatie van onroerend goed.

Wij hebben een ruime ervaring in het juridisch begeleiden en bijstaan van cliënten inzake aannemingsdossiers  gaande van het verlenen van bijstand bij de juridische revisie van contracten en bestekken inzake aannemingsprojecten   tot het  verlenen van juridische bijstand inzake ‘claim management’ tijdens de uitvoering van aannemingsprojecten.

Inzake de juridische revisie van contracten en bestekken inzake aannemingsprojecten hebben wij een IT-tool laten ontwikkelen die uw bedrijf in staat kan stellen om de juridische risico’s verbonden aan dergelijke projecten, voorafgaand aan het sluiten van het contract, snel en accuraat in te schatten en te beheersen. Voor bedrijven die gebruik willen maken van deze IT-tool, stellen we graag een op maat gerichte samenwerking voor.

2. Contractbeheer

Het opstellen van goede contractuele documenten kan op termijn geschillen voorkomen en u dus tijd en geld besparen. Vanzelfsprekend eindigt een goed contractbeheer niet met de éénmalige opmaak van een contract. In functie van de specifieke kenmerken van elke transactie, project of opdracht, kan een revisie of aanpassing van de contractuele documenten na verloop van tijd zich opdringen. Wij hebben een uitgebreide ervaring op het vlak van revisie, aanpassing en opmaak van contractuele documenten inzake publiek- en privaat aannemingsrecht en vastgoedrecht. Voorbeelden van contractuele documenten:

 • koop- en verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten (handelshuur, woninghuur, gemeen huurrecht),
 • dadingsovereenkomsten;
 • aan- en verkoopvoorwaarden, (onder)aannemingsvoorwaarden;
 • (onder)aannemingscontracten, onderhoudscontracten;
 • Kaderovereenkomsten voor de aankoop van producten of diensten;
 • Intentieverklaringen, vertrouwelijkheidsovereenkomsten;

3. Advisering

Een bedrijf dat een overheidsopdracht wenst binnen te halen, een studiebureau die de uitvoering van een infrastructuurproject opvolgt, een aannemersbedrijf die een industriële installatie wenst te onderhouden of een particulier die een onroerend goed wenst te verhuren,… Zij worden allen regelmatig met juridische problemen en vragen geconfronteerd. Door niet tijdig juridisch advies in te winnen, kunnen deze problemen en vragen tot jarenlange rechtsprocedures aanleiding geven. Beter voorkomen, dan genezen is derhalve de boodschap.

Wij hebben een jarenlange expertise in het verstrekken van gericht pragmatisch juridisch advies inzake het publiek- en privaat aannemingsrecht en het vastgoedrecht, zoals met name in verband met:

 • Het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving;
 • Prijsherzieningen en meerwerken tijdens de uitvoering van aannemingscontracten;
 • Het beoordelen van onwettigheden in gunningsbeslissingen;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen, exoneratiebedingen en boeteclausules;
 • De inachtneming van bodem- en stedenbouwkundige verplichtingen bij verkoop van vastgoed;

4. Geschillenbehandeling

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk gerechtelijke geschillen te vermijden. In tegenstelling tot heel wat andere advocatenkantoren ligt onze nadruk op het sluiten van goede overeenkomsten in plaats van het voeren van een lange gerechtelijke procedure.

Deze benadering wordt verklaard door minstens twee redenen: de jarenlange ervaring als bedrijfsjurist, het toeleggen op diverse juridische diensten die aan het ontstaan van een juridisch geschil vooraf gaan.

Het voeren van een gerechtelijke procedure beschouwen wij als een laatste redmiddel. Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden of wordt uw bedrijf zelf voor de rechter gedaagd dan kunt u op onze bijstand rekenen.