Materies

1. Publiek aannemingsrecht (overheidsopdrachtenrecht)

Wij verlenen juridische diensten, met betrekking tot alle aspecten van de overheidsopdrachtenwetgeving, m.a.w. gaande van marktverkenning tot de definitieve oplevering van een uitgevoerde opdracht.

Wij verlenen derhalve niet enkel juridische diensten met betrekking tot het correct organiseren of doorlopen van een plaatsingsprocedure, maar ook met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten.

2. Privaat aannemingsrecht

In dit domein verlenen wij voornamelijk juridische diensten inzake:

 • De oprichting van bouwwerken en industriële projecten;
 • Het onderhoud van gebouwen en industriële installaties;
 • Samenwerking tussen bouwactoren;
 • Onderaanneming;
 • Aansprakelijkheid van de architect, aannemer en ingenieursbureau;
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding;

3. Vastgoedrecht

Inzake vastgoedrecht verlenen wij voornamelijk juridische diensten inzake:

 • De koop en verkoop van onroerende goederen;
 • De (ver)huur van onroerende goederen;
 • Pacht;
 • Bodemsanering en stedenbouw;
 • Zakelijke rechten (opstal, vruchtgebruik, erfpacht en erfdienstbaarheden);
 • Concessie;

4. Vastgoedfiscaliteit

Inzake vastgoedfiscaliteit verlenen we vooral bijstand en advies inzake:

 • De verwerving en exploitatie van onroerende goederen (zowel op het vlak van de directe als de indirecte belastingen);
 • Geschillen met fiscale administraties (bvb. inzake herziening BTW-aftrek, vrijstelling of vermindering onroerende voorheffing);

Wij werken regelmatig samen met accountancykantoren op dossiers inzake vastgoedfiscaliteit.